Напрями (спеціалізації)

Напрями підготовки і спеціалізації:

Після закінчення навчання Ви зможете працювати у сферах:

Менеджмент організацій і адміністрування: менеджер з питань комерційної діяльності та управління, помічник керівника підрозділів, економіст зі збуту, менеджер з матеріально-технічного забезпечення, керівник малих підприємств...

Маркетинг: торгівельний представник компанії, фахівець з методів розширення ринків збуту, менеджер зі збуту і закупівель в різних галузях...

Управління персоналом та економіка праці: менеджер з персоналу, економіст з праці, інженер з підготовки кадрів, фахівець з питань зайнятості, інспектор з кадрів, організатор діловодства, помічник керівника підприємства, інспектор соціальної допомоги, профконсультант...

Фінанси і кредит: фінансовий директор підприємства, керівник фінансового відділу, брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, страховий агент, оцінювач, експерт, кредитний інспектор, інспектор обмінного пункту, інспектор контролю за цінами, бухгалтер...

Облік i аудит: бухгалтер, бухгалтер експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор, ревізор, економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, економіст статистик, спеціаліст з фінансово-економічної безпеки...

Психологія: практичний психолог в освітніх закладах, організаціях та підприємствах, психолог консультант, спеціаліст центру соціальних служб...

Правознавство: інспектор з контролю за виконанням доручень, керуючий справами виконавчого комітету, консультант нотаріальної контори, приватний детектив, діловод...