Рівні підготовки та терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки та терміни навчання

ОКР бакалавр:

- на базі загальної середньої освіти:

- на базі молодшого спеціаліста спорідненої галузі знань:

- на базі молодшого спеціаліста неспорідненої галузі знань:

 

ОКР магістр:

- на базі бакалаврів спорідненої галузі знань:

- на базі бакалаврів, спеціалістів, магістрів неспоріднених напрямів:

ОКР перепідготовка (друга вища освіта):

        спеціальності “Правознавство” – 2р.6м.