Опитування

Анкета «Самостійна робота студента»

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

АНКЕТА вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Аналіз результатів опитування студентів І курсу щодо адаптації до навчання в Академії