Вартість навчання

 

 

 

 

Прейскурант послуг

 

з 01 січня 2022 року

№ з/п

Спеціальність/Спеціалізація

Одиниця виміру

Вартість послуги, грн.

Форма навчання

Денна

Заочна (в т.ч. перепідготовка)

Освітній рівень: бакалавр

1

Менеджмент

1 рік

19080

16500

2

Економіка

1 рік

19080

16500

3

Облік і оподаткування

1 рік

 

16500

4

Фінанси, банківська справа та страхування

1 рік

 

16500

5

Публічне управління та адміністрування

1 рік

 

16500

6

Право

1 рік

19080

16500

7

Психологія

1 рік

19080

16500

Освітній рівень: магістр

1

Менеджмент

1 рік

 

19140

2

Економіка

1 рік

 

19140

3

Облік і оподаткування

1 рік

 

19140

4

Фінанси, банківська справа та страхування

1 рік

 

19140

5

Публічне управління та адміністрування

1 рік

 

19140

6

Право

1 рік

 

20000

7

Психологія

1 рік

 

19140

Інші послуги

1

Оплата за пропущене заняття без поважної причини, для денної форми навчання

1 заняття

50

2

Складання заліку з модулю навчальної дисципліни поза групою

 

50

3

Індивідуальне додаткове заняття з дисциплін, за якими студент має більш ніж 50% пропущених занять

1 година

120

4

Перескладання іспитів, курсових робіт

2-га спроба

200

5

Перескладання заліків, контрольних робіт

2-га спроба

100

6

Оплата за несвоєчасно здану контрольну роботу

1 робота

50

7

Оплата за несвоєчасно здану курсову роботу

1 робота

75