Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого (МБІЦ).

Інформація щодо Електронного кабінету студента в Telegram.

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета «Самостійна робота студента»

АНКЕТА вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

    

Аналіз результатів

опитування студентів І курсу щодо адаптації до навчання в Академії

 

 

 

Донецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Кількість осіб

%

Всього студентів-першокурсників денної форми навчання, які вступили у ВСП у 2020 році     

7

100

Всього в опитуванні взяли участь     

7

100

розподіл відповідей на запитання:

 

 

1. Що для Вас було поштовхом для вступу в Академію?

 

 

А) відгуки знайомих, родичів;

3

42,9

Б) вплив батьків;

2

28,6

В) відгуки в соціальних мережах, інтернет-форумах, ЗМІ

1

14,3

Г) сайт Академії;

 

 

Д) агітація представників Академії в навчальному закладі, де Ви навчалися;

 

 

Є) реклама

1

14,3

Ж) проведені заходи: День відкритих дверей, акції тощо

1

14,3

З) хороша матеріально-технічна база, гуртожитки, дозвілля в Академії, порівняно з іншими н.з.

 

 

К) перспективи майбутньої професії;

4

57,1

Л) зручне розташування Академії

4

57,1

М) результати ЗНО

2

28,6

Ваш варіант (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)_ ___________________________________________________

 

 

2. Чим Ви керуєтеся, здобуваючи вищу освіту?

 

 

А) прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом в своїй справі;

5

71,4

Б) бажанням стати культурною людиною, наміром розвинути свої здібності;

1

14,3

В) відчути смак справжнього студентського життя;

 

 

Г) усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту важко чого-небудь досягти в житі;

1

14,3

Д) інші причини (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)___________________________________________________________

 

 

3. Якою мірою Вам зараз подобається Ваш вибір спеціальності?

 

 

А) дуже подобається;

3

42,9

Б) мабуть подобається;

4

57,1

В) мабуть не подобається;

 

 

Г) зовсім не подобається;

 

 

Д) важко сказати.

 

 

4.  Де Ви проживаєте?

 

 

А) вдома

6

85,7

Б) на квартирі

1

14,3

В) у гуртожитку.

 

 

5. Чи задоволені Ви умовами проживання (для тих, хто проживає у гуртожитку)? Якщо ні – вказати причину

 

 

А) так; 

6

85,7

Б) ні.

1

14,3

Причина, якщо ні   (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)___________________________________________________________

 

 

6. Що заважає Вам досягти кращих результатів та успіхів у навчанні?

 

 

А) лінь;

5

71,4

Б) нестачаінформаційних ресурсів;

2

28,6

В) недостатність матеріально-технічного забезпечення;

 

 

Г) небажання вчитися;

 

 

Д) не склалися стосунки у групі;

 

 

Е) Ваш варіант _ (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)__нічого не заважає

1

14,3

7. Чи завжди Ви розумієте викладача на заняттях?

 

 

А) так, завжди;

2

28,6

Б) переважно розумію;

5

71,4

В) час від часу розумію;

 

 

Г) як правило, не розумію матеріал.

 

 

8. Що Ви цінуєте у викладачах?

 

 

А) коли креативно викладають матеріал;

3

42,9

Б) якщо у викладача є почуття гумору та гарний настрій;

2

28,6

В) розуміння;

5

71,4

Г) справедливість і прозорість оцінок;

5

71,4

Д) Ваш варіант  (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)____________________________________________________________

 

 

9. Що для Вас є найважчим в Академії?

 

 

А) пристосуватися до вимог викладачів;

1

14,3

Б) ввійти в новий колектив;

 

 

В) освоєння нової системи навчання;

6

85,7

Г) Ваш варіант  (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності) _____________________________________________________________

 

 

10. Які причини, на Вашу думку,  заважають процесу адаптації до умов навчання в Академії?

 

 

А) власна неорганізованість та лінощі;

3

42,9

Б) напруга, втома від занять;

1

14,3

В) недостатній інтерес до обраної спеціальності;

2

28,6

Г) невміння розподіляти свій час;

4

57,1

Д) слабка попередня освітня база;

1

14,3

Е) нерозуміння з боку викладачів та завищені вимоги.

3

42,9

11. Якої інформації Вам не вистачає?

 

 

А) про студентські права та обов’язки;

2

28,6

Б) про студентські гуртки і спортивні секції;

1

14,3

В) про наявну навчально-методичну літературу і можливості її знаходження;

4

57,1

Г) Ваш варіант   (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)______________________________________________________________

 

 

12. Чи турбують Вас в процесі навчання в Академії наступні емоційні стани?

 

 

А) внутрішня напруга;

2

14,3

Б) невпевненість і незахищеність у власних ситуаціях;

1

14,3

В) труднощі під час зосередження;

 

 

Г) підвищення тривожності;

 

 

Д) порушення сну;

4

57,1

Е) порівняння себе з іншими.

3

42,9

13. Які способи вирішення навчальних проблем Ви обираєте?

 

 

А) самостійно шукати способи вирішення проблемних ситуацій;

5

71,4

Б) дотримуватися тактики «якось все владнається», нічого не робив (-ла);

 

 

В) обговорювати проблеми з одногрупниками;

1

14,3

Г) обговорювати проблеми з друзями;

1

14,3

Д) звертались за допомогою до викладачів;

2

28,6

Е) звертатись за допомогою до куратора групи;

1

14,3

Ж) консультуватись з батьками.

 

 

14. Чи відчуваєте Ви допомогу куратора групи?

 

 

А) так;  

4

57,1

Б) ні; 

 

 

В) іноді.

3

42,9

15. Які відносини склалися у Вашій групі?

 

 

А) доброзичливі; 

7

100

Б) кожен сам по собі; 

 

 

В) недоброзичливі.

 

 

16. Чи впливають на результат Вашої навчальної діяльності взаємовідносини у групі, у який ви навчаєтесь?

 

 

А) так;  

1

14,3

Б) не знаю;  

1

14,3

В) ні.

5

71,4

17. Чи з усіма своїми одногрупниками Ви встигли налагодити товариські стосунки?

 

 

А) так;                 

6

85,7

Б) частково; 

1

14,3

 В) ні.

 

 

18. Які творчі гуртки Ви б хотіли б відвідувати в Академії? "Іноземна мова", "Дизайн"

2

28,6

 (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)

 

 

19. У яких спортивних секціях Ви б хотіли займатися в Академії?_________легка атлетика__________

1

14,3

 (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)

 

 

20. Які проблеми сьогодні Вас найбільше турбують?

 

 

А) навчання;

 

 

Б)гуртожиток (квартира);

 

 

В)взаємовідносини з батьками;

 

 

Г) Ваш варіант  (заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)  особисті, майбутнє, карантин

4

57,1

21. (Закінчити речення) Найбільше в Академії мені подобається

 

 

(заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)

 

 

викладачі, навчання, розклад занять, якість освіти

7

100

22. (Закінчити речення) Найбільш в Академії мені не подобається

 

 

(заповнити варіанти відповідей, у разі їх наявності)

0

0