Історія

Донецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є відокремленим структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м.  Київ).

 Донецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» створений з ініціативи Міжрегіональної академії управління персоналом у квітні 1997 року на базі Центру науково-технічної інформатики та обчислювальної техніки в якості Регіонального навчально-консультаційного центру вищої освіти (РНК ЦВО) МАУП. Директором Донецького РНК ЦВО був призначений Олейников Валентин Миколайович. Вже в травні 1998 року Донецькому РНК ЦВО було надано статус Донецької філії МАУП. У 2002 році Донецька філія МАУП отримала статус Донецького інституту МАУП, що дало можливість реалізовувати інноваційні проекти в освітній політиці. З 1998 по 2005 рік Донецька філія, а потім Донецький інститут МАУП очолював кандидат філософських наук Ковальов Сергій Миколайович. З 2005 по 2008 роки Донецький інститут МАУП очолювала кандидат економічних наук, доцент Смерічевська Світлана Василівна. З 2008 по 2014 роки Донецький інститут МАУП очолював кандидат технічних наук, професор Шконда Володимир Валентинович.

Відповідно до рішення Засідання Наглядової ради ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (протокол № 80 від 26 листопада 2018 року) Донецький інститут змінив своє місцезнаходження, було переміщено до м. Краматорськ.

Очолює Донецький інститут Літвінова Наталія Леонідівна. В інституті здійснюється підготовка фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр денної та заочної форм навчання. У складі інституту функціонує чотири кафедри: кафедра психології, кафедра економіки та менеджменту, кафедра іноземної філології, кафедра права та суспільно-політичних  наук.

Наукова діяльність науково-педагогічного складу Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відображається у фахових та зарубіжних публікаціях, в участі у міжнародних конференціях, тренінгах тощо.

Викладачами Донецького інституту:

  1. Отримано: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82067. Наукова стаття «Комплексна медико-психологічна допомога дітям в умовах соціально-психологічного напруження».
  2. Підготовлено заявки на патент України на корисну модель: «Спосіб діагностики розладів емоційної сфери підлітків, які мешкають в умовах антитерористичної операції» №U201809169 від 06.09.2018р.; «Спосіб комплексної оцінки професійної надійності водіїв пасажирського автотранспорту за медико-психологічними показниками» №U201809720 від 28.09.2018р.; «Спосіб відновлювального лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта».

Розробки НДР впроваджено в навчальний процес. Ефективність  впровадження полягає в удосконаленні знань майбутніх психологів щодо особливостей психоемоційної сфери дітей та підлітків під час мешкання в зоні проведення антитерористичної операції, особливості взаємодії з дітьми, батьками внутрішньо-переміщених осіб, надання їм необхідної психологічної допомоги та вміння своєчасно перенаправити до фахівців медичного профілю.

На базі Донецького інституту науково-педагогічними працівниками проводяться форуми, конференції, семінари, круглі столи, брейн-ринги.

Здобувачі вищої освіти Донецького інституту активно приймають участь у навчальних, наукових та виховних заходах, які проводяться на рівні інституту, міста, регіону та країни.

 

В травні 2017 року засновано представництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП» «Центр дистанційного навчання «Краматорський інститут» для підготовки спеціалістів з менеджменту, економіки, психології, філології. Базову основу науково-педагогічного персоналу склали досвідчені працівники ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», який на той час припинив освітню діяльність.

У 2018 році «Центр дистанційного навчання» отримав статус інституту (протокол № 5 від 24.01.2018 p. Наглядової ради ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).

Приєднуйтесь до нас! Ми Вас чекаємо!