Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Російською мовою: Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом"

Англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Higher education institution "Interregional Academy of Personnel Management"

Оголошення

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 Менеджмент.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 Економіка

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.