Облік і аудит

Спеціальність «Облік і оподаткування» є в Академії однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі, у бюджетній сфері.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати в двох сферах: бухгалтерського обліку та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності фахівців даної спеціальності є формування високого професійного рівня, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на даних обліку. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є також найпрестижнішою у сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань. Інтеграційні процеси в економічному розвитку держави вимагають проведення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б могли забезпечити ведення обліку і контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обґрунтованість дій; об’єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень й їх виконання; прогнозування фінансових показників і проведення стратегічного економічного аналізу; контроль раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо веденні бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки виконує традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів і того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору мінімізації податкових розрахунків та здійснює податкові консультації.

Підготовка фахівців в Академії спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих і переддипломних практик. При цьому студенти беруть участь у роботі семінарів і конференцій з питань економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування.

Основні спеціалізації:

Перелік основних навчальних дисциплін:

Під час навчання набуті фахові компетенції:

 

 

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 

Випускники можуть займати такі посади (на початковому етапі їх фахової діяльності):