Відомості про інформаційне забезпечення освітньої двяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таблиця 9.1

Таблиця 9.2

Таблиця 9.3

Information about Operation of Kramatorsk Institute PJSC "HEI "IAPM"