Патлачук Олександр Васильовичкандидат юридичних наук, доцент кафедри права та суспільно-політичних наук Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр з права.

У жовтні 2017 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Доктрини природоохоронного права: історико-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У червні 2018 року склав тест на володіння англійською мовою та отримав сертифікат B2.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація юридичних досліджень», «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України», «Актуальні проблеми цивільного права», «Міграційне право», «Порівняльне правознавство», «Актуальні проблеми трудового права», «Актуальні питання кримінального права».

 

Ковальов Микола Вікторовичвикладач кафедри права та суспільно-політичних наук Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

У 2010 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Господарське право», «Теорія і історія державного управління», «Правознавство», «Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах».

 

 Проценко Еліна Борисівнакандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри права та суспільно-політичних наук Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Автор понад 50 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Науковий комунізм».

У березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство та здобула науковий ступінь кандидата філософських наук.

У січні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культурології.

Викладає дисципліни: «Логіка», «Історія та культура України», «Етика та естетика», «Філософія», «Релігієзнавство», «Політологія», «Етика державного службовця».

 

Сиротенко Валерій Павловичкандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри права та суспільно-політичних наук Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Автор понад 120 наукових статей і методичних посібників.

Закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» та присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

У 1985 році в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію за темою: «Жанрово-стильові особливості повістей А. Дімарова» та здобув наукову ступінь кандидата філологічних наук.

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови та літератури.

За педагогічну і наукову діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 г.), Знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (2002 р), Знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.)

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Філософія психології», «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська література»