Патлачук Олександр Васильовичкандидат юридичних наук, в.о. завідувача кафедри права та суспільно-політичних наук 

Портфоліо викладача Патлачука О.В.

 

 

 Проценко Еліна Борисівнакандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри права та суспільно-політичних наук 

Портфоліо викладача Проценко Е.Б.

 

 

Сиротенко Валерій Павловичкандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри права та суспільно-політичних наук 

Портфоліо викладача Сиротенко В.П.

 

Ковальов Микола Вікторовичвикладач кафедри права та суспільно-політичних наук 

Портфоліо викладача Ковальова В.М.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Стандарт вищої освіти.