Кононенко Сергій Валерійович

кандидат психологічних наук, завідувач кафедри, професор

       Автор понад 60 наукових публікацій.

У 2006 році закінчив магістратуру КЕГІ за спеціалізацією: Психолог, викладач вищого навчального закладу.

       У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічні основи формування правової свідомості майбутніх юристів».

       Дисципліни: девіантна поведінка,  методика проведення психологічної експертизи, юридична психологія, основи психологічної практики.

Кабанцева Анастасія Валеріївна –

кандидат психологічних наук

Автор понад 90 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психодіагностика професійної надійності водіїв пасажирського автотранспорту»

Дисципліни: актуальні проблеми психологічної корекції, психологічна корекція, клінічна психологія, актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики, психофізіологія.

Толстов Дмитро Костянтинович –

магістр психології, ст. викладач

Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2015 р. закінчив магістратуру ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» за спеціалізацією: Психолог, викладач вищого навчального закладу.

Дисципліни: психологія праці, інженерна психологія, практикум з психології праці, психологічний спецпрактикум за спецкурсами, диференціальна психологія.

 

Кайманова Яна Вікторівна –

магістр психології,

методист кафедри психології

Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2010 р. закінчила магістратуру ПВНЗ «Краматосрький економіко-гуманітарний інститут» за спеціалізацією: Психолог, викладач вищого навчального закладу.              

Дисципліни: педіатрія, практикум з загальної психології, історія психології, основи біології і генетики людини.

 

Рябоконь Надія Станіславівна –

магістр психології, викладач

Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2013 році закінчила  магістратуру КЕГІ за спеціальністю: Психолог, викладач вищого навчального закладу.

Дисципліни: зоопсихологія, методика викладання психології, вікова психології, педагогічна психологія.