Сушко Сергій Олександровичдоцент кафедри іноземної філологія, в.о. завідуючого кафедри іноземної філології Краматорського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

У 1979 р. закінчив Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, за спеціальністю «Філолог. Викладач англійської мови». Працював перекладачем англійської мови та вчителем англійської мови у середніх школах м. Краматорськ.

2001 - 2016 рр.: старший викладач кафедри іноземної філології Краматорського економіко-гуманітарного інституту. З 2016 р. – доцент кафедри. Надруковано 32 статті (3-4 у друку), підготовлено (у сумісництві) навчальний посібник «Науково-дослідна робота студентів-філологів».

Наукові інтереси: психологізм, психологічний дискурс в англійській та американській модерністській і постмодерністській літературі, поетика роману «Уліс»  Дж. Джойса ( “Синтез дискурсів англійської мови в романі Джеймса Джойса  “Уліс””, “ Стилізації і пародії в романі Дж. Джойса “Уліс”: лінгвістичні параметри і художня переконливість”, “Структура і функції психологічного дискурсу у романі Джеймса Джойса “Уліс”, “Нові риси психологізму в сучасній англійській прозі”, “Наративно-зображувальний потенціал психологічного дискурсу в американському постмодерністському романі”, “Нова генерація романних жанрів у сучасній англійській       літературі”, “Psychological Portrayal of the Musician’s Character in Kazuo Isiguro’s “The Unconsoled”, “Структура психологічного дискурсу у романах Грехема Свіфта ‘The Sweet- shop Owner, ‘Waterland, ‘Last Orders”, Еволюція форм психологізму у новітній англомовній  літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману”, “Домінанти психологічного наративу у романі Томаса Пінчона “Against the Day”, “The Variety of Psychological Characterization in Jens Peter Jacobsen’s Niels Lyhne and Reiner Maria Rilke’s The Notebooks of Malte Laurids Brigge”.

Друга сфера наукового пошуку – поетика британського та американського постмодерністського роману. Надруковано статті: “The Staples of Henry James’s Prose and Their Mirrored Reflection in Modern English and American Fiction)”, “Інтелектуалізація наративу в американському постмодерністському романі”, “Філологічний  вимір  роману В. Гесса ‘The Tunnel’: чинники впливу, лексична неосяжність, дискурсивна палітра”, “Наративна та дискурсивна палітра Томаса Пінчона у романі “Against the Day” у контексті поетики  американського постмодернізму”, “Хронотопний поліфонізм роману  “The Recognitions” Віл’яма Гедіса”, “Художній універсум романів Т. Пінчона “The Gravitys Rainbow”, та В. Гесса “The Tunnel”: хронотопний вимір та авторські стратегії”, “External and Internal Dialogicity of the Scholarly Views and Fictionality in the Prose of William Gass and Peter Ackroyd”, “The Ambivalence of American Postmodernist Fiction: Deconstructing and Renovating the Literary Canon in Thomas Pynchon’s “Gravitys Rainbow”, “Against the Day” and William Gass’s “The Tunnel”.

Третя  сфера наукового пошуку – поетика комедій В. Шекспіра, 3 статті.

 

Перепадя Дар’я Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології Краматорського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Закінчила ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» та здобула кваліфікацію магістра зі спеціальності «Мова та література (китайська)»З вересня 2013 року по січень 2014 року проходила стажування в «Університеті Ланьчжоу» м. Ланьчжоу, провінція Ганьсу, КНР.14 квітня 2015 року захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему «Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї».Викладає «Практику усного та писемного мовлення з китайської мови», «Практичну граматику китайської мови», «Ієрогліфіку», «Вступ до китайської філології», «Лексикологію китайської мови», «Історію китайської мови».У 2008 закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала кваліфікацію: «Філолог, вчитель французької, російської, англійської мов та зарубіжної літератури». У 2016 році захистила дисертацію та здобула науковий ступень кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 - загальне мовознавство на тему: «Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французької, англійської, української та російської мов)». Автор 20 наукових публікацій по темі дослідження.

 

Шевченко Катерина Валеріївнастарший викладач кафедри іноземної філології Краматорського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

В 2012 році закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут магістатуру. З 2012 – 2017 рік займала посаду асистента секції східних мов кафедри іноземної філології ПВНЗ «КЕГІ». Закінчила аспірантуру Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, працює над дослідженням в галузі порівняльної професійної педагогіки, системи підготовки бакалаврів освіти КНР. Склала кандидатські іспити з філософії, з англійської мови, зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» на відмінно. 22 червня 2017 пройшла перед захист кандидатської дисертації в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. З 1 вересня 2017 займає посаду викладача кафедри іноземної філології КІ ПрАТ «МАУП». Викладає дисципліни: ПУПМ китайської мови, стилістика китайської мови, історія китайської літератури, загальна фонетика китайської мови, теоретична граматика китайської мови, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, практика науково-технічного перекладу.

 

 

 

Соломахіна Оксана Олександрівнастарший викладач кафедри іноземної філології Донецького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

У 1994 році закінчила Горлівський державний інститут іноземних мов за спеціальністю «Французька та німецька мови»

З червня 2015 року по червень 2019 року працювала начальником відділу освіти Селидівської міської ради.

У квітні 2017 року присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (Німецька)», «Практичний курс другої іноземної мови (Німецької)», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (Німецької)».