Тітова Нонна Аркадіївна -

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Автор понад 100 наукових публікацій (монографії, статті в наукових журналах), та навчальні посібники з дисциплін циклів: економіка, менеджмент, маркетинг.

 

 

     

 Положенцева Катерина Леонідівна –

кандидат економічних наук

Автор понад 70 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників. 

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Стратегія економічного розвитку АПК в умовах глобалізації».

Дисципліни: менеджмент, антикризове управління, державна служба, інвестиційний менеджмент, корпоративне управління.

 

Познякова Оксана Олегівна –

кандидат економічних наук

       Автор понад 40 наукових публікацій.

       У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Інвестеційно-  інноваційна стратегія молокопереробної галузі».

       Дисципліни: аналітична діяльність, стратегічне планування, регіональна економіка, грошово-кредитні системи зарубіжних країн, ціноутворення.

Положенцев Дмитро Валентинович –

старший викладач

Автор понад 30 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2005 році закінчив магістратуру Харківського національного університет-ту за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2012 році закінчив магістратуру Краматорського економіко-гуманітарного інституту за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

Дисципліни: логістика, статистика, управління проектами, публічне управління, управління бізнесом.

 

Акопов Сергій Едуардович –

старший викладач

Автор понад 30 наукових публікацій, навчальних і методичних посібників.

У 2002 році закінчив Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Економіка підприємств-ва» та здобув кваліфікацію Економіст.

Дисципліни: фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, міжнародні економічні відносини, фінанси підприємств, економіка праці та соціально-трудові відносини.